บริการของ Puppet Master
เป็นบริการทางด้านออนไลน์อย่างครบวงจร ได้แก่

การวางแผนกลยุทธ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดออนไลน์

 • วางแผนการตลาดในระยะสั้นและระยะยาว
 • การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เช่น Online Media Plan,
  การส่งจดหมายข่าว, การทำการตลาดผ่าน
  Social Network เป็นต้น
 • การทำ SEO / โฆษณาใน Google
 • การดูแลและอัพเดทเว็บไซต์รายเดือน
 • โดเมนเนมและโฮสติ้ง

การสร้างสรรค์และการออกแบบ

 • Creative Idea
 • Graphic User Interfaces
 • Identity
 • Motion and Sound
 • Print Ad, Brochure, Stationary

การพัฒนาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์อื่นๆ

 • Website
 • Micro-site
 • Intranet / Extranet
 • Presentation and CD-ROM
 • Banner Ad
 • Interactive Banner

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่างๆ

 • Website Application
  • Language: PHP, ASP, ASP.NET,
   AJAX, JavaScript, XML
  • Database: SQL, MySQL
  • OS: Linux, Window
  • อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
 • E-commerce System
 • Online Payment Channel